Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Իմ խենթ ու խելառ մտքերը

Մի անգամ ես ուզում էի մեծանալ և գնել 100 շիշ կոկա-կոլա և խմել այն 30 տուփ չիփսով։ Նաև ուզում էի մեկ անգամ ձեռք տալ սղոցին։ Նաև ուզում էի վառել 1000000$։ ՈՒ ուզում էի ուտել 5կգ սալաթ։