Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Արշակավան քաղաքի մասին պատմիր որպես ականատես:

Արշակ Բ-ն կառուցեց Արշակավանը Արշակ Բ–ի արքայական հատուկ հրովարտակով Արշակավանում բնակվելու իրավունք է տրվում տերերի ձեռքից փախած «ծառաներին», խիստ հարստահարվող պարտապաններին և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր ենթակա էին հետապնդման ու հալածանքի։ Խորենացու ասելով Արշակավանի կառուցումը պարզապես ուղղված էր նախարարների շահերի դեմ։ Նոր մայրաքաղաքի հիմնադրմամբ Հայոց արքան ձգտում էր ա) նրա բնակչությանը որոշ արտոնություններ տալով նախարարների դեմ …

Ձերբազատվելով Հռոմից՝ Շապուհ II-ն արշավել է Հայաստան: Քառամյա պատերազմի  (364–368 թթ.) ընթացքում Արշակ Բ-ն անհավասար պայքարում պահպանել է Մեծ Հայքի սահմանները, Շապուհը հարկադրված դադարեցրել է հարձակումներն ու դիմել նենգ միջոցների.   Հայոց թագավորին և սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին (Վահան Մամիկոնյանի եղբայրը) բանտարկել են Խուժիստան նահանգի Անհուշ բերդում: Շապուհի հրամանով Արշակին կուրացրել և տանջամահ են արել, իսկ Վասակին՝ …

Տանը

Գրավոր ներկայացրու Արշակ Երկրորդի պատմական կերպարը: Արշակ Բ-ն 350–368 թթ։ Նա  պայքարել է հայրենիքի անկախության պահպանման համար Արշակ Բ-ն հաջորդել է հորը՝ Տիրանին, ում գերել և կուրացնել էր տվել Պարսից արքա Շապուհ II-ը: Թեև նա գահակալել է Հռոմի և Պարսկաստանի համաձայնությամբ, սակայն չի դարձել նրանց կամակատարը և վարել է ինքնուրույն քաղաքականություն:  Արշակ Բ-ի թագավորության առաջին տասնամյակում Հայաստանն …

Домашняя работа

2.Прочитайте текст ответьте на вопросы․Разыграйте текст по ролям 1․ Почему Кати не было дома? Она сездила с семёй в Ростов․ 2․Кем работает Владимир Михайлович? Главным менеджером․ 3.Почему Никите нравится работа Владимира Михайловича? Потому что он считает,что мужчина должен быть главным․ 4․Почему Катя не хочет менять школу? Чтобы жить с бабушкой и видеться с мамой. 3. …