Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մատիլդա

Ինձ դուր է եկել Մատիլդա ֆիլմը։Ինձ դուր է եկել այն մասը, երբ Մատիլդան մտավ տուն և սկսեց տարբեր իրեր շարժել, նաև այն մասը երբ Մատիլդան և ուսուցչուհին մտան տուն և փորձեցին գողանալ տիկնիկը։Նաև հետաքրքիր էր երբ Մատիլդաին որդեգրեց ուսուցչուհին։

Հուստինիանոս Ա Փլավիոս Պետրոս Սավվատիոս

Բյուզանդական զորքերը, զորավարներ Բելիսարիուսի, հայազգի Նարսեսի և ուրիշների գլխավորությամբ, վերագրավել են Արևմտյան Հռոմեական կայսրության մի շարք տարածքներ, պատերազմել Սասանյան Պարսկաստանի, սլավոնների դեմ։ 1. Հուստինիանոս Ա-ն, Բյուզանդական Հայաստանի հասարա-քաղաքական յուրատեսակ կարգը վերացնելու և հռոմանականացնելու նպատակով, ձեռնարկել է զինվորական, վարչական և տնտեսական բարեփոխումներ։ 529-ին Փոքր Հայքը (բաժանված էր Առաջին և Երկրորդ Հայքերի), Սատրապական Հայաստանը (Հաշտյանք, Ծոփք, Անձիտ, …