Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ֆիզիկա 

Ինքնաստուգում 26.04.2022 1.Ինչ է ոսպնյակը? Երկու թափանցիկ գնդային մակերևույթներով սահմանափակված մարմինը կոչվում է ոսպնյակ։ 2.Որ կետն է կոչվում ոսպնյակի գլխավոր կիզակետ? Գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ ընկնող ճառագայթների փունջը ոսպնյակից բեկվելուց հետո, հատ ում են մի կետում, որը կոչվում է ոսպնյակի գլխավոր կիզակետ։ 3. Ինչն են անվանում ոսպնյակի խոշորացում Պատկերի առարկայի համեմատությամբ մեծ կամ փոքր չափը …