Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ռուսերեն

Поговорим о прочитанном рассказе » Станционный смотритель» Какие чувства преобладают в рассказе? чувство потери, грусть, тоска, доверие, радость, забота, одиночество, Можем выделить следующие: сострадание, грусть, тоска, любовь, привязанность, одиночество, доверие, радость, забота, чувство потери. Разберем некоторые цитаты к чувствам: «Тот, до кого касается любовь, не пропадет в темноте» «Береги любовь, иначе будешь беречь воспоминания» «Радости забываются, …

Մայրենի

Գործնական աշխատանք,բայ\ 1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր)։1. Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսնական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրայինբույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժնստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և ծայրերը հենածբլրակի …

Կենսաբանություն

Կապսիդ Կապսիդ Բոլոր վիրուսների հիմնական կառուցվածքը կափսիդն է: Ձևավորվել է մի շարք սպիտակուցային միավորներով, որոնք կոչվում են կապսոմերներԵրբ դրա մեջ պահվում է գենետիկ պարունակությունը, այն կոչվում է նուկլեոկապսիդ: Այս կտորի ձևը վիրուսների տեսակների նույնականացման չափանիշներից մեկն է: Նուկլեոկապսիդը կարող է ներկայացնել icosahedral համաչափություն, որը դիտվում է որպես գնդաձեւ ձև; պարուրաձեւ համաչափություն, որը ձողաձև կամ գլանային …

Մայրենի

Ձևաբանորեն վերլուծել նախադասությունները։ Մթնաձոր տանող միակ արահետն առաջին ձյունի հետ փակվում է, մինչև գարուն ոչ մի մարդ ոտք չի դնում անտառներում։ Ե՛վ գյուղում, և՛ բերդի գլխին ժամանակը սահում է դանդաղ, տարիները նույն ծառի միանման տերևներն են։ Դրա համար էլ խառնվում է ծերունու հիշողությունը։ Գետն աղմկում է առաջվա հանգով, նույն քարերն են և նույն քարե արծիվը։ …