Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

իմ կարծիքը այս նամակի վերաբերյալ

Այս նամակը կարդալով ես հասկացա, որ Ա․Լինկոլնը ուզում էր որ իր որդին լինի ոչ միայն լավ մարդ, այլ նաև բարեխիղճ քաղաքացի։Գրելով այս նամակը Լինկոլնը խնդրում էր ուսուցչից, որ նա սովորեցնի իր որդուն չվաճառել հոգին ու սիրտը,բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ տնօրինել իր խելքը և միտքը։