Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Կենսաբանություն

Ո՞րոնք են տնտեսության սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերը: Սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերն են կրթությունը, առողջապահությունը,  գովազդային խորհրդատվական ծառայությունները, տեղեկատվական ծառայությունները և կենցաղային։ 2. Ի՞նչ կապ կա սպասարկման ոլորտի և նյութական արտադրության ոլորտների միջև: Նյութական արտադրությունը արտադրում է ինչ որ բաներ, իսկ սպասարկման ոլորտը փորջում է այն զարգացնել և սպառել: Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը թեև նյութական արտադրանք չեն տալիս, …