Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

Ալյումին Ալյումին (լատ.՝ Aluminium), քիմիական նշանը՝ Al (կարդացվում է՝ «ալյումին»), ատոմային համարը՝ 13, ատոմային զանգվածը՝ 26.98154։ Ալյումինը p–տարր է։ Բնական ալյումինը բաղկացած է 27Al մեկ նուկլիդից։ Վալենտային էլեկտրոնները երեքն են։ Արտաքին էլեկտրական շերտի դասավորվածությունն է 3s2p1։ Գործնականում բոլոր միացություններում օքսիդացման աստիճանը +3 է (եռավալենտ) և 3 վալենտականություն։ Ալյումինի նեյտրալ ատոմի շառավիղը 0.143 նմ է, իսկ …

Քիմիա

քանի՞  միլիոն օրգանական  նյութ  է  հայտնի  մարդկությանը: Աշխարհում հայտնի է ավելի քան 186 մլն օրգանական նյութեր: որո՞նք են  օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները: 1-ին պատճառն այն է, որ օրգանական միացությունների հիմքը ածխածնի ատոմների շղթան է, որը տեսականորեն կարող է անսահման երկար լինել։ 2-րդ պատճառն այն է, որ այս շղթան կարող է ունենալ այլ կառուցվածք (գծային, ճյուղավորված, ցիկլային)։ Եվ 3-րդ պատճառը՝ ածխածնի ատոմների …

Քիմիա

Բովանդակությունը. *-Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները *-Մետաղների ստացմանընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ՝ էլեկտրատարրալուծում*-Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում*-Մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:*-Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը*-Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը: Առաջադրանքներ *ØՄետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: * — Մետաղների ստացման    ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:*Ø Ալկալիական  մետաղներ` նատրիում, կալիում:*Ø …

Քիմիա

<<Ազոտ։ Փոսֆոր>> Առաջադրանքներ Մենդելևի պարբերական համակարգի VA խումբը կոչվում է ազոտի ենթախումբ։ Այդ ենթախմբի մեջ մտնում են ազոտը (N), ֆոսֆորը ( P ), արսենը (As), ծարիրը (Sb) և բիսմութը (Bi): Այդ խմբի տարրերից առավել մեծ նշանակություն ունեն ազոտը և ֆոսֆորը։*- Ազոտ և ֆոսֆոր տարրերի ատոմների բաղադրությունը և էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը, վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը միացություններում:Ազոտի …

Քիմիա

Հալոգեններ Ուղղորդող հարցեր.*1-Ինչո՞ւ են 7- րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերին անվանում «հալոգեններ», բնութագրեք այդ տարրերըՆման անվանումը գալիս է այն փաստից, որ հալոգենները մետաղներին միանալիս աղեր են առաջացնում։*2-Հալոգենները ինչպիսի՞ միացությունների ձևով են տարածված բնության մեջ, գրեք օրինակներ…Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի VII խմբի տարրերը (ֆտոր` F, քլոր` CI, բրոմ` Br, յոդ` I) անվանվում են հալոգեններ: Հալոգենների խմբին …

Քիմիա

*1-Լաբորատոր փորձեր՝ <<Աղաթթվի քիմիական հատկությունները>>(տես՝ իմ բլոգում՝ <<9-րդ դաս. փետրվար 2022) *2- Ամփոփելու ենք փետրվարին իրականացված երկու հատ նախագծերը՝<<Կենդանի օրգանիզմի քիմիան>> և <<Հալոգենները>> *3-Իրականացնելու ենք նախագիծ` <<Ազոտ։ Փոսֆոր>>   Նախագծի բովանդակությունը. 5֊րդ խմբի գլխավոր. ենթախմբի տարրերի ընդհանուր բնութագիրը։Ազոտ և ֆոսֆոր տարրերի ատոմների բաղադրությունը  և  էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը։Ազոտ, ազոտի օքսիդները. ազոտական թթուն և նրա աղերը։Ֆոսֆորի պարզ նյութերը` …

Քիմիա

<<Աղաթթվի քիմիական հատկությունները>>։ Լաբորատոր փորձ Լաբորատոր փորձեր՝ <<Աղաթթվի քիմիական հատկությունները>> Փորձ 1. Հայտանյութերի ( մեթիլնարնջագույն, լակմուս, ֆենոլֆտալեին) գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում: Փորձ 2. Ցինկի քլորիդի ստացումը`տեղակալման ռեակցիայի օգնությամբ` ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցությամբ: Գրեք Ձեր կողմից իրականացրած ռեակցիայի հավասարումը և որոշեք. ա) ռեակցիայի հետևանքով ստացված աղի զանգվածը (գ), բ) անջատված ջրածնի ծավալը ( լ, ն.պ. ),եթե …

Հալոգեններ

Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի 7-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերը (ֆտոր` F, քլոր` CI, բրոմ` Br, յոդ` I) անվանվում են հալոգեններ: Հալոգենների խմբին է պատկանում նաև ռադիոակտիվ աստատ` At տարրը, որի քանակը երկրակեղևում անչափ փոքր է: Ֆտորը և քլորը դեղնա-կանաչ գույնի գազեր են։ Բրոմը մուգ կարմիր գույնի հեղուկ է, իսկ յոդը կոշտ բյուրեղանման մուգ մոխրագույն նյութ։ Հունարենից թարգմանությամբ հալոգեն նշանակում է աղ ծնող։ Նման …

Քիմիա

Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերը Կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերն են՝ միկրոտարրեր, մակրոտարրեր և ուլտրատարրեր: Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը, նրա բաղադրությունը Կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը բջիջն է: Բջջի բաղադրությունը՝ 70-80% ջուր (անօրգանական), 10-20% սպիտակուցներ, 1-5% ճարպեր, 0.2-2% ածխաջրեր, 0,2-2% նուկլեինաթթուներ, Ինչու՞ են գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է» Գիտնականներն այդպես են ասում, …

Կենդանի  օրգանիզմի  քիմիան

Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերըՈ՞րն է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը,նրա  բաղադրությունըԻնչու՞  են  գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է»Ինչպիսի՞  օրգանական և  անօրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմումԻնչպիսի՞ քիմիական ռեակցիայով  կարելի  որոշել  օսլայի առկայությունը սննդանյութերումԻ՞նչ պայմաններ  են  անհրաժեշտ  բույսի  աճի  համարԻ՞նչ  է  լուսասինթեզը 〈ֆոտոսինթեզը〉Ո՞րն է  վիտամինների  դերը  կենդանի  օրգանիզմներում: Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերը Կենդանի …