Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Ներկայացնել հետազոտական աշխատանք հետևյալ թեմաներից որևէ մեկով։ Մայրենի լեզվի օրԻ՞նչ է լեզունԻնչպե՞ս են առաջացել լեզուներըՄեռած լեզուներԲանաստեղծություններ մայրենի լեզվի մասինԱսացվածքների մայրենի լեզվի մասին Մայրենի Լեզու Մայրենի՛ լեզու, մայրենի՛ բարբառ,Ախորժ, ընտանի իմ հոգու համար․Առաջին դու խոսք, ականջիս հասած,Դու սիրո քաղցրիկ առաջին հոդված․Մանկական լեզվիս թոթովանք տկար,Հնչում ես իմ մեջ դու միշտ անդադար։ Ո՜հ, ինչպես պղտոր էր սրտիս օրը․Երբ …

Մայրենի

Անիմաստ է սեխի բուրմունքի մասին պատկերացում ներշնչել մարդուն, որը տարիներով ծամել է իր կոշիկի քուղերը:Ես քմծիծաղով եմ նայում բարոյական ցանկացած կտրական ձևակերպման: Մարդը բարի է… Մարդը սրիկա է… Մարդը մարդու բարեկամն է, ընկերը և եղբայրը․․․ Մարդը մարդու համար գայլ է… Եվ այլն․․․ Մարդը մարդու համար ամեն ինչ է, ամեն ինչ, ինչ կկամենաք: Կախված հանգամանքների խաչաձևումից: …

Մայրենի

Փոքրասիական Եփեսոս քաղաքում պաշտում էին մայրության և արգասաբերության աստվածուհուն Արտեմիսին, ներբողում նրա շնորհներն ու զարմանահրաշ գեղեցկությունը։ Ի պատիվ սիրելի աստվածուհու եփեսոսցիները որոշեցին կառուցել մի այնպիսի տաճար, որի նմանը չի եղել աշխարհում։ Հարյուր քսան տարի տևեց նրբագեղ տաճարի շինարարությունը։ Կառույցը ապշեցնում էր շքեղությամբ,շրջապատված էր բարձրաքանդակ մույթերով ժանեկազարդ խոյակներով։ Որմնաքանդակները Արտեմիսին ներկայացնում էին իր ամբողջ պերճանքով նա զարդարված …

Մայրենի

Նամակներ բարու և գեղեցիկի մասին։ Դմիտրի ԼիխաչովՇատերը կարծում են, թե ինտելիգենտ մարդը նա է, ով շատ է կարդացել, ստացել լավ կրթություն (այն էլ գերազանցապես հումանիտար), շատ է ճամփորդել, գիտի մի քանի 7լեզու: Մինչդեռ կարելի է ունենալ այս ամենն ու չլինել ինտելիգենտ, և կարելի է այս ամենին չտիրապետելով, մեծ առումով, այնուամենայնիվ, լինել ներքնապես ինտելիգենտ:Ինտելիգենտությունը ոչ միայն գիտելիքների, այլև …

Մայրենի

Գործնական աշխատանք,բայ\ 1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր)։1. Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսնական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրայինբույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժնստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և ծայրերը հենածբլրակի …

Մայրենի

Ձևաբանորեն վերլուծել նախադասությունները։ Մթնաձոր տանող միակ արահետն առաջին ձյունի հետ փակվում է, մինչև գարուն ոչ մի մարդ ոտք չի դնում անտառներում։ Ե՛վ գյուղում, և՛ բերդի գլխին ժամանակը սահում է դանդաղ, տարիները նույն ծառի միանման տերևներն են։ Դրա համար էլ խառնվում է ծերունու հիշողությունը։ Գետն աղմկում է առաջվա հանգով, նույն քարերն են և նույն քարե արծիվը։ …

Մայրենի

Բայ Առարկայի գործողություն կամ եղելություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայ: Բայերը պատասխանում են ի՞նչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին:Օրինակ՝ Փոքրիկը առավոտները արթնանալուն պես ժամերով հենվում էր պատշգամբի ճաղին ու կարոտով նայում, թե արդյո՞ք բակում չի երևում ծերունին:Այս նախադասության մեջ թավ գրված բառերը բայեր են: Բայերը լինում են դիմավոր և անդեմ: Դիմավոր բայերը նախադասության մեջ դառնում են ստորոգյալ, անդեմ բայերը կարող են կատարել տարբեր պաշտոններ: Բայի կազմությունը …

Մայրենի

Բայի ժամանակը ցույց է տալիս գործողության կատարման ժամանակը խոսելու պահի համեմատությամբ, այսինքն՝ երբ է կատարվում գործողությունը՝ խոսելու պահի՞ն, դրանից առա՞ջ, թե՞ դրանից հետո։ Դրա հիման վրաառանձնացվում է երեք հիմնական ժամանակ՝ ներկա ,անցյալ ,ապառնի։ Օրինակ՝ գրում եմ (ներկա), գրեցի, գրել էի, գրում էի (անցյալ), կգրեմ, պիտի գրեմ (ապառնի)։ Ըստ արտահայտման ընդհանուր ձևի՝ բայի ժամանակները լինում են պարզ և բաղադրյալ։Պարզ են բայահիմքով և …

Դերանուն

1․ Ի՞նչ է դերանունը։ Դերանուն կոչվում են այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ` առանց դրանք անվանելու: 2․ Քանի՞ տեսակի են լինում դերանունները, թվիր դրանք։ երանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական: 3․Թվիր անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական դերանունները։ Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, …

Մայրենի

1․ Ի՞նչ է դերանունը։ Դերանուն կոչվում են այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ` առանց դրանք անվանելու: 2․ Քանի՞ տեսակի են լինում դերանունները, թվիր դրանք։ երանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական: 3․Թվիր անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական դերանունները։ Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի …