Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ֆիզիկա

Շոգեգոյացման դեպքում նյութը հեղուկ վիճակից վերածվում է գազայինի (գոլորշու): Գոյություն ունի շոգեգոյացման երկու տեսակ՝ գոլորշացում և եռում:Գոլորշացումը շոգեգոյացում է, որը տեղի է ունենում հեղուկի ազատ մակերևույթից:    Ցանկացած հեղուկի մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ և անկանոն շարժման մեջ, ընդ որում  դրանց մի մասն ավելի արագ է շարժվում, մյուսներն՝ ավելի դանդաղ: Հեղուկից դուրս թռչելուն դրանց խանգարում են միմյանց միջև …

Ֆիզիկա

1) Բացատրեք, թե ինչպես է տեղի ունենում ջերմափոխանակումը մթնոլորտի ստորին՝ տաք, և վերին՝ սառը, շերտրրի միջև: Ձեզ հայտնի որ օրենքի վրա է հիմնված այդ ջերմափոխանակումը:  Այն տեղի է ունենում հետևյալ կերպ՝․ Օդի անհավասարաչափ տաքացմամբ պայմանավորված ջերմությունը կարող է շատ արագ փոխանցվել մի տեղից մյուսը։Տաքանալիս օդը ընդարձակվում է և նրա խտությունը դառնում է ավելի փոքր քան …

Ֆիզիկա

1) Ինչով են տարբերվում ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը: Դրանք տարբերվում են իրարից նրանով, որ ջերմահաղորդման պրոցեսը կատարվում է առանց աշխատանքի , տեղի է ունենում միմիայն մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխման հետևանքով, իսկ մյուս երևույթի առկայության համար, պետք է կատարել որևէ աշխատանք:  2) Ինչ է ջերմանաքանակը:  Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ: …

Ֆիզիկա

1.Թվարկել ձեր շրջապատի մի քանի առարկաներ և նշել թե ինչ նյութերից է այն պատրաստված: Բաժակ–կավ, ապակի. աթոռ–փայտ. գիրք–թուղթ: 2.Ինչից են բաղկացած ֆիզիկական մարմինները: Ֆիզիկական մարմինները բաղկացած են նյութերից: 3.Ինչպիսի կառուցվածք ունի նյութը: Այն կազմված է մոլեկուլներից, իսկ մոլեկուլները ատոմների միացություններն են: 4.Ինչպես են անվանում նյութի մասնիկները: Նյութի մասնիկները կոչվում են ատոմներ: 5.Որ նյութն են անվանում …

Ֆիզիկա

Հարկադրական տատանումների շեշտակի աճը, երբ հարկադրող ուժի տատանումների հաճախականությունը համընկնում է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությանը, կոչվում է ռեզոնանս։ Հարցեր և առաջադրանքներ 1. Որքան է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական  էներգիան: Սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական էներգիան կարելի է հաշվել այս բանաձևով՝ Eպ=mgh և Eկ=mv^2/2 2.Էներգիայի ինչ փոխակերպումներ են  տեղի ունենում ճոճանակի սեփական տատանումների …

Ֆիզիկա

Կրկնել տեսական մասը` (§11. և  §12.) Լուծել հետևյալ խնդիրները. 1.Երկու մարմին շարժվում են իրար ընդառաջ: Առաջին մարմնի զանգվածը 2կգ է, իսկ արագությունը՝ 3մ/վ: Երկրորդ մարմնի զանգվածը 4կգ է, իսկ արագությունը՝ 2մ/վ: Որքան է այդ մարմինների համակարգի լրիվ իմպուլսը և ինչպես է այն ուղղված: 2. 9գ զանգվածով և 500մ/վ արագությամբ թռչող գնդակը հարվածում է հարթ սեղանին …

Ֆիզիկա

Դաս 7.    (09.11-13.11) Պատասխանեք հետևյալ հարցերին. 1.Բացատրեք, թվարկված դեպքերում մարմնի վրա որ ազդեցություններն են համակշռում?   ա. Սուզանավը գտնվում է ծովի մեջտեղում՝  անշարժ վիճակում:    բ.  Սուզանավը ծովի հատակին անշարժ Է: ա. Սուզանավը գտնվում է ծովի մեջտեղում՝  անշարժ վիճակում:  Այս դեպքում ջրի վրա ազդում են Արքիմեդի ուժը և երկրի ձգողության ուժը և այդ երկու ուժերը մոդուլով …

Ֆիզիկա

1.Որ անհավասրաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող: Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմնի արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում աճում է միևնույն չափով կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժում 2 չ. Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող: Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում արագության կրած փոփոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:    3. …

Ֆիզիկա

Ճնշում: Ճնշման ուժ: Պինդ մարմինների ճնշումըՄարմնի կողմից հենարանի վրա նրա մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը կոչվում է ճնշման ուժ:Բազմաթիվ դիտումները և փորձերը ցույց են տալիս, որ մարմնի վրա ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է ոչ միայն նրա մակերևույթին ազդող ուժի մեծությունից, այլև այն մակերևույթի  մակերեսից, որի վրա ազդում է ուժը, իսկ ավելի ճիշտ` ճնշման ուժի և այդ մակերեսի հարաբերությունից:Այն ֆիզիկական մեծությունը, …

Ֆիզիկա

Մարմնի զանգվածը Մարմինների փոխազդեցության հետևանքով նրանց ձեռք բերած արագությունները կարող են տարբեր լինել: Դիտարկենք, թե ինչի՞ց է կախված սայլակների ձեռք բերած արագությունը:Սայլակին ամրացնենք առաձգական թիթեղ, որը ճկված է և կապված է թելով, ճկված թիթեղը հպենք նույն սայլակից: Այրենք թելը՝ երկու սայլակներն էլ սկսում են շարժվել հակադիր ուղղություններով, տեղափոխվելով նույն հեռավորության վրա:  Փոխենք փորձի պայմանները՝ ճկված թիթեղին հպենք այլ սայլակ:  …