Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ֆիզիկա 

Ինքնաստուգում 26.04.2022 1.Ինչ է ոսպնյակը? Երկու թափանցիկ գնդային մակերևույթներով սահմանափակված մարմինը կոչվում է ոսպնյակ։ 2.Որ կետն է կոչվում ոսպնյակի գլխավոր կիզակետ? Գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ ընկնող ճառագայթների փունջը ոսպնյակից բեկվելուց հետո, հատ ում են մի կետում, որը կոչվում է ոսպնյակի գլխավոր կիզակետ։ 3. Ինչն են անվանում ոսպնյակի խոշորացում Պատկերի առարկայի համեմատությամբ մեծ կամ փոքր չափը …

ֆիզիկա 

1. Ի՞նչ է լույսը։Լույսը էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումն է, որը մարդու մոտ տեսողական զգայություններ է առաջացնում։ 2. Թվարկեք աչքով չընկալվող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումների տեսակները։ Ինչո՞վ  են դրանք տարբերվում տեսանելի ճառագայթումից։Չեն ընկալվում ենթակարմիր, անդրամանուշակագույն և ռենտգենյան ճառագայթները։ Նրանց հաճախությունը ավելի բարձրկամ ցածր է այն հաճախությունից, որը մարդու աչքը կարող է ընկալել։ 3. Ինչու՞ ամսվա տարբեր օրերին Լուսինը երկնքում տարբեր կերպ …

ֆիզիկա

Մեծ պայթյուն, տիեզերքի սկզբնական պայմանների և հետագա զարգացման տիեզերագիտական մոդել, որը հիմնավորվում է ընթացիկ գիտական փաստերի և դիտարկումների ամենահամապարփակ և ճշգրիտ բացատրություներով[1][2]։ Ըստ տիեզերագետների՝ Մեծ պայթյուն եզրն ընդհանրապես անդրադառնում է այն գաղափարին, որ աշխարհը ընդարձակվել է նախնական խիտ և տաք սկզբնական պայմաններից՝ անցյալի որոշ սահմանափակ ժամանակում (ներկայիս հաշվարկներով՝ մոտավորապես 13.7 միլիարդ տարի առաջ[3]), և մինչ օրս էլ շարունակում է ընդլայնվել։ Մեծ պայթյունի տեսությունը զարգացել է աստիճանաբար։ Առաջին անգամ այդ միտքն …

Ֆիզիկա

ԴԱՍ 1,2․ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔ: ԷԼԵԿՏՐԱՑՈՒՅՑ: ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԻ ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.Ձգողության, միջուկային, էլեկտրական, շփման և մագնիսական ուժերին։ 2.Եվ՛ բաժակի, և՛ թղթի կտորների տիեզերական ուժը այդքան շատ չէ, որպեզսի իրար ձքեն։ 3.Էլեկտրական լիցքրով ձքում են իրար։ 4.Էլեկտրական լիցքով իրար վանում են։ 5.Էլեկտրականություն 6.Հին Հունաստանում սաթը մետաքսի հետ շփելու ժամանակ նկատել են, որ այն ձեռք է բերում …

Ֆիզիկա

Ֆիզիկայի տնային առաջադրանք Հարցեր 1. Ի՞նչ է էլեկտրական Հոսանքը։ 2. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ էլեկտրական Հոսանքի գոյություն համար։ 3. Մետաղների ներսում որ մասնիկներն են հոսանքակիրներ։ 4. Թվարկեք էլեկտրական Հոսանքի ազդեցություն դրսևորումները։ 1. Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը կոչվում է էլեկտրական հոսանք:2. Նախ պետք է նյութը լիցքավորված ազատ մասնիկներ ունենա (հոսանքակիրներ), որոնք կկարողանան ազատ տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով: Եվ …