Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

7,8- րդ  դաս-ում անցածի կրկնողություն՝ Ֆիզիկական  մարմին  և նյութ: Ատոմ, մոլեկուլ, իոն: Պարզ  և  բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և օրգանական  նյութեր: Ֆիզիկական  և քիմիական  երևույթներ: Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները՝ միացման, քայքայման, տեղակալման, փոխանակման, օքսիդավերականգնման: Քիմիական   տարրերի  պարբերական  օրենքը  և  համակարգը: Ատոմի  բաղադրությունը  և  էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը: Հարաբերական  ատոմային զանգված: Ատոմի  հատկությունները՝ ատոմի  շառավիղ,  իոնացման  էներգիա, էլեկտրաբացասականություն, վալենտականություն, օքսիդացման  …

Քիմիա

1 . Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.C2H6 և CO , SO2 C2H6 12:1 CO 3:4 So2 2:1 2.  Օքսիդացման աստիճանը միացությունում ատոմի պայմանական լիցքն է : 3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) ջրածնի երկու եւ թթվածնի երկու ատոմ, H2O2-34բ) ազոտի ու թթվածնի երկուական ատոմ: …

Քիմիա

1 .Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.CH4 և NO2 Ar (CH4)=3:1 Ar (NO2)=3:6 2. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որըպահպանում է տվյալ նյութի քիմիական. հատկությունները: 3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) Նատրիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ, Na2Sբ) …

Քիմիա

Քիմիական արդյունաբերության ո՞ր կարեւոր ոլորտներն են կապված ջրածնի հետ:Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա ֆիզիկական հատկությունների վրա:Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա քիմիական հատկությունների վրա:Ջրածնով լցված օդապարիկները վտանգավոր են: Ինչո՞ւ: Փոխարենը ո՞ր գազը կառաջարկեիք:Ինչո՞վ է բացատրվում ջրածնային էներգետիկայի հեռանկարային լինելը: 1*****Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.Mg—»MgO_— »MgCI2Mg + O = …

Քիմիա

Ո՞ր գիտնականն է ամենաթեթեւ գազն անվանել ջրածին («ջուր ծնող»): Ջրածինը հայտնաբերվել է 16-րդ դարի կեսերին Պարացելսի կողմից, որը ստացել է երկաթի վրա ծծմբական թթու ազդելով։ 1766 թվականին Կավենդիշը հաստատել է նրա հատկությունները և ցույց է տվել նրա տարբերությունը մյուս գազերից և անվանել է «այրվող օդ»։ Լավուազիեն 1783 թվականին առաջին անգամ ջրածին ստացավ ջրից և ապացուցեց, որ ջուրը ջրածնի և թթվածնի քիմիական միացությունն է և նրան անվանեց «հիդրոգենիում», որը նշանակում է ջուր ծնող։ Ջրածինը երկրի …

Քիմիա

1.Գրի՛ր 2, 5, 8, 11, 15 կարգաթվերով տարրերի քիմիական նշանները , նշիր դիրքը պարբերական համակարգում: 2 — He, պարբերություն 1, շարք 1, խումբ 8. գլխաոր 5 — B, պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 3. գլխաոր 8 — O, պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 6. գլխաոր 11 — Na, պարբերություն 3, շարք 3, խումբ 1. գլխաոր 15 — P, պարբերություն 3, շարք 3, խումբ 5. գլխաոր 2.Ստորեւ ներկայացված բանաձեւերից ընտրե՛ք իոնային և կովալենտ կապով միացությունները՝ …

Քիմիա

 1.Հաշվե ́ք ածխաթթու գազի (CO2), ծծմբային գազի (SO2), ջրի (H2O) եւ ազոտի (II) օքսի­ դի(NO) հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածները (Mr): Mr (CO2)=1h2(C)+2*H2(O)=1*12+2*16=44 Mr(SO2)=1*H2(S)+2*Ar(O)=1*32+2*16=64 Mr(H2O)=2*Hr(H2)+1*Ar(O)=2*1+1*16=18 Mr(NO)=1*Hr(N+1*Ar(O)=1*14+1*16=30 2.Ընտրե ́ք ճիշտ պատասխանը: CH4­ի հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածն է` ա) 16 գ) 24 բ) 20 դ) 28 3.Որոշեք, թե երկաթի Fe2O3 եւ Fe3O4 միացու­թյուններում երկաթի օքսիդացման աստիճանը:

Քիմիա

1.Գրե’ք հետեւյալ աղերի բանաձեւերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr ,ա) ցինկի քլորիդ, բ) մագնեզիումի բրոմիդ, գ) երկաթի (III) յոդիդդ) ալյումինի յոդիդ, ե) երկաթի(II) ֆտորիդ, զ) պղնձի (II) սուլֆիդ 1.Գրե’ք հետեւյալ աղերի բանաձեւերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr ,ա) ցինկի քլորիդ — ZnCl2Mr=65+35•2=135 բ) մագնեզիումի բրոմիդ — MgBr2Mr=24+80•2=184 գ) երկաթի …

Քիմիա

1Նյութեր ,որոնք կազմված են. 1…       2 ատոմ ջրածնից,մեկ ատոմ ծծմբից և չորս ատոմ թթվածնից: -- H2SO4 2…       2 ատոմ երկաթ և 3 ատոմ թթվածին: -- Fe2O3 3…    2 ատոմ թթվածնից -- O2 4…  3 ատոմ ջրածին 1 ատոմ ֆոսֆոր և 4 ատոմ թթվածին: -- H3PO4 2…. Սովորական պայմաններում …

Քիմիա

1.Ո՞րշարքումեն  գրված  միայն  բարդ  նյութերի  բանաձևեր.1)Al, HCl,  Cu, Na2SO43)H2O, N2, O3,  Ni, S82)AgBr, H2, CaCO3, P44)NaOH, CO2, NH3, CuSO42.Ո՞րշարքում  էգրված  Na2SO43բարդ, CaCO3, NaOH ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածին, երկաթ  և  ազոտ   քիմիական     ֆոսֆոր - P թթվածին - O  ածխածին - C երկաթ -Fe  ազոտ  - N քիմիականտարրերի նշանները.1)F, C, P, Si, Na2)O, C, Li, K, Ba3)P, O, C, …