Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Առաջին Համակարգիչը

Առաջին Համակարգիչը Աշխարհի առաջին համակարգիչը, որն աշխատանքում օգտագործել է միայն էլեկտրոնային բաղադրիչներ, մշակվել և ստեղծվել է հեռավոր 1941 թվականին: IBM ընկերության (այն ժամանակ արտադրում էր բանջարահատիչի տիպի կենցաղային իրեր)  5 ինժեներ՝ Հարվարդի համալսարանի ամերիկացի մաթեմատիկոս Հովարդ Էյքենի գլխավորությամբ, կյանքի են կոչում գյուտարար Չառլզ Բեբբիջի գաղափարները, ով դեռ 1833 թվականին մշակել էր ունիվերսալ թվային հաշվիչ մեքենայի …

Մայրենի

ա բույս-բուսաբուծություն,խոտաբույսեր ձյուն-,ձնագնդիկ,ձյունածածկ բույր-բուրավետ,անուշաբույր փթիթ-փթթել,դեռափթիթ գունդ-գնդաձև,երկրագունդ քաղաք-մայրաքաղաք,քաղքենի հունչ-հնչել,նույնահունչ ձիգ-հրաձիգ,հրաձգություն բուռն-բռնազբոս,միաբուռ բ նուրբ-նրբիկ-ամենանուրբ կոշիկ-կոշկակար,ճտքակոշիկ աստղ-աստղաթափ-Աստղիկ ուղի-փակուղի,ուղղություն ցունց-ցնցվել,հոգեցունց քեն-քինախնդիր,անքեն ցիր-գնդացիր-ցրել լիս-լսել,ասուլիս վեճ-վիճել,բանավեճ պատառ-պատռել,պատառաքաղ գ ցամաք-մայրցամաք-ցամքոց կղզի-կղզյակ-թերակղզի մունջ-լուռումունջ,մնջախաղ կարմիր-կարմրել,ամենակարմիր փշուր -փշրանք,սառցափշուր օգուտ-օգտակար,անօգուտ դետ-դիտել,ակնդետ հանուր-հանրօգուտ,ընդհանուր լույծ-անդամալույծ,լծկան դ համբույր-համբուրել,բարեհամբույր շեն-շինել,քարաշեն սուն — երեսուն,երեսնամյա մատույց-մատուցել,կառամատույց խույս-խուսափել,կենտրոնախույս արյուն-արնախում,տաքարյուն որդի- որդյակ,եղբորորդի լիք- լիառատ,լիքոտ խուռն-խուռներամ,խռնվել ե համար-հեռախոսահամար,համրիչ ծիլ-ծլել,նորածիլ ումպ-ըմպանակ,միաումպ ծաղիկ-ծաղկանոց,արևածաղիկ կիրթ-կրթօջաղ,բարեկիրթ կուռ- կռապաշտ, ամրակուռ …

Как я встречаю Пасху

Мы всегда встречаем Пасху всей семёй. Мы любим этот светлый праздник и с каждым годом я больше понимаю смысл этого праздника. Наша семья очень красиво украшает Пасхальный стол. Каждый год моя бабушка красит яйца не химическими красителями, а луковой шелухой. С церкви после Святой Литургии Чракалуйц мы приносим в дом зажжённые лампады. Этот свет символизирует …

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:ՎՐԱՍՏԱՆ:

Բնութագրեք Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը: Վրաստանն ունի շատ հարմար աշխարհագրական դիրք Սև ծովի արևելյան ափին գտնվելու շնորհիվ:Վրաստանը ունի տարանցիկ տրանսպորտային դիրք Ռուսաստանի,Հայաստանի,Ադրբեջանի,Ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի և Սև ծովի ավազանի երկրների միջև:Այդ դիրքի շնորհիվ Վրաստանը մեծ եկամուտ է ստանում: 2.Ի՞նչ դեր ունի Վրաստանը հվ-արմ Ասիայում: Վրաստանով է անցնում Բաքու -Թբիլիսի -Ջեյհան-նավթամուղը , որը Ադրբեջանի մայրաքաղաք  Բաքուն Թբիլիսիի միջոցով միացնում …

Մայրենի

Ըստ կազմության՝ բայերը լինում են պարզ և ածանցավոր։ Ածանցավոր բայերը չորս տեսակի են` սոսկածանցավոր, պատճառական, բազմապատկական և կրավորական: Սոսկածանցներն են՝ ան, են, ն, չ`  մեծ-ան-ալ, վախ-են-ալ, գտ-ն-ել, կոր-չ-ել և այլն: Պատճառական ածանցներն են՝ ացն, եցն, ցն:  Պատճառական բայերը կազմվում են` 1. Ա  խոնարհման պարզ և ան սոսկածանցավոր բայերից` ացն ածանցով` խաղալ-խաղացնել, քարանալ-քարացնել: 2. Ե  խոնարհման պարզ և են սոսկածանցավոր բայերից` եցն ածանցով` քայլել-քայլեցնել, վախենալ-վախեցնել: 3.Ն, չ սոսկածանցավոր բայերից` ցն ածանցով` հասնել-հասցնել, փախչել-փախցնել: Կան շատ բայեր, որոնցից ածանցներով պատճառական բայ չի …

English

1 Millions of pizza are eaten (eat) in the world every year. 2 How many emails are written(write) every day? 3 Chocolate is sold (sell) in almost every country in the world. 4 Rice don’t grow (not grow) in England, but it grows (grow) in Spain. 5 Are most emails sent (send) from home computers? 6 Ferrari cars are made (make) in Italy. e. Rewrite the sentences. Use the present simple passive. 1 People make jeans in the …

Մայրենի

Առաջադրանքներ 1.Կազմի՛ր տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ բայերի դերբայական համակարգերը։ անորոշ-տխրել,ուրախանալ,սովորել ,հեռանալ ենթակայական-ուրախացող,տխրող,սովորող,հեռացող հարակատար-տխրած,հեռացած,ուրախացած,սովորած համակատար-տխրելիս,ուրախանալիս,հեռանալիս,սովորելիս անկատար-ուրախանում,տխրում,հեռանում,սովորում ապակատար-ուրախանալու ,տխրելու,հեռանալու,սովորելու վաղակատար-ուրախացել,տխրել,սովորել,հեռանալ 2․Կազմի´ր տխրել, ուրախանալ, սովորել, հեռանալ բայերի սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը (բացի անցյալ կատարյալից)։ անկատար ներկա-տխրում է,տխրում են, տխրում ես, տխրում եք անցյալ անկատար- տխրում էր, տխրում էին, տխրում էիք, տխրում էի անկատար ներկա-ուրախանում է,ուրախանում են,ուրախանում ես,ուրախանում եք անցյալ անկատար-ուրախանում էր,ուրախանում էին,ուրախանում էիք,ուրախանում …

Նադիր շահ

Ներկայացնել Նադիր շահի պատմական կերպարը: Նադիիր շահը ապրել էր  1688- 1747 թթ։ Նադիր Շահը հեռատես և լայնախող էր։ Նա օգնեց հայերին և պարսիկներին ազատվելու Օսմանյան կայսրության լծից։ Նա եղել էր հասարակ զինվոր, բայց իր աշխատասիության, արիության, մեծ կամի ուժի և տաղանդի շնորհիվ, ծառայողական պաշտոններով բարձրանալով՝ դառել էր զորավար։ Նա դեռ իր երիտասարդ տանրիներից՝ մասնակցում էր աղվանների դեմ …

Ռուսերեն

Կոմիտասն ինձ ժամանակակից մարդ էր, տարիներով ապրել ենք Գևորգյան ճեմարանում, նույն հարկի տակ, խոսել, կատակել, ճամփորդել ենք միասին, եղել ենք Եվրոպայում, Ստամբուլում:Բայց այդ ամենը թվում է ինձ ոչ իրական, իսկական Կոմիտասն ինձ համար հիմա լեգենդ է, հեռավոր առասպել, և նրա կյանքն ու փառապանծ գործը` մի չքնաղ հրաշապատում»:Ավ. Իսահակյան Комитас для меня современный человек,мы долгое время …