Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

ա

բույս-բուսաբուծություն,խոտաբույսեր

ձյուն-,ձնագնդիկ,ձյունածածկ

բույր-բուրավետ,անուշաբույր

փթիթ-փթթել,դեռափթիթ

գունդ-գնդաձև,երկրագունդ

քաղաք-մայրաքաղաք,քաղքենի

հունչ-հնչել,նույնահունչ

ձիգ-հրաձիգ,հրաձգություն

բուռն-բռնազբոս,միաբուռ

բ

նուրբ-նրբիկ-ամենանուրբ

կոշիկ-կոշկակար,ճտքակոշիկ

աստղ-աստղաթափ-Աստղիկ

ուղի-փակուղի,ուղղություն

ցունց-ցնցվել,հոգեցունց

քեն-քինախնդիր,անքեն

ցիր-գնդացիր-ցրել

լիս-լսել,ասուլիս

վեճ-վիճել,բանավեճ

պատառ-պատռել,պատառաքաղ

գ

ցամաք-մայրցամաք-ցամքոց

կղզի-կղզյակ-թերակղզի

մունջ-լուռումունջ,մնջախաղ

կարմիր-կարմրել,ամենակարմիր

փշուր -փշրանք,սառցափշուր

օգուտ-օգտակար,անօգուտ

դետ-դիտել,ակնդետ

հանուր-հանրօգուտ,ընդհանուր

լույծ-անդամալույծ,լծկան

դ

համբույր-համբուրել,բարեհամբույր

շեն-շինել,քարաշեն

սուն — երեսուն,երեսնամյա

մատույց-մատուցել,կառամատույց

խույս-խուսափել,կենտրոնախույս

արյուն-արնախում,տաքարյուն

որդի- որդյակ,եղբորորդի

լիք- լիառատ,լիքոտ

խուռն-խուռներամ,խռնվել

ե

համար-հեռախոսահամար,համրիչ

ծիլ-ծլել,նորածիլ

ումպ-ըմպանակ,միաումպ

ծաղիկ-ծաղկանոց,արևածաղիկ

կիրթ-կրթօջաղ,բարեկիրթ

կուռ- կռապաշտ, ամրակուռ

հոգի — հոգեթով,բարեհոգի

ծածուկ-ծածկոց,գաղտնածածուկ

նկարիչ-նկարչատուն,գեղանկարիչ

զ

արծիվ-արծվաբույն,քարարծիվ

խում-արնախում,խմիչք

երկու- տանսերկու, երկվություն

նիշ-երկնիշ,նշան

աղի- աղիողորմ,աղաբլիթ

գույժ-գուժկան,տխրագույժ

ազնիվ-ազնվական,քաջազնիվ

թթու-թթված,աղաթթու

ձուկ-ձկնորս,շնաձուկ

շահույթ-շահութաբեր,բազմաշահույթ

75

ձուկ վաճառով-ձկնավաճառ ու >ը

բարձր հասակ ունեցող- բարձրահասակ ը սղ.

դեմքի գիծ-դիմագիծ ե>ի

գարու ջուր-գարեջուր ու >ե

բուրդ տվող-բրդատու ու >ը

միտք անել-մտածել ի >ը

հինգ տարվա- հնգամյա ի >ը

պատիժ տալ-պատժել ի սղ.

գերի տանել- գերեվարել ի >ե

բարի սիրտ ունեցող — բարեսիրտ ի >ե

բ

բարձր դիրք ունեցող-բարձրադիր ը սղ.

գինի վաճառող- գինեվաճառ-ի >ե

փոքր կղզի-կղզյակ ի >յ

պտուղ ուտող-պտղակեր ու >ը

փոքր առու- առվակ ու >վ

հուր շիջող- հրշեջ ու >ը

կուռք պաշտող-կռապաշտ ու >ը

բույնը ավերված- բունազրկված ույ>ու

զրույց անել-զրուցել ույ>ու

գ

զգույշ լինել-զգուշանալ ույ >ու

ծաղիկների փունջ-ծաղկեփունջ ի սղ.

փոքրիկ տուն-տնակ ու >ը

լույս տվող-լուսատու ույ>ու

մանր բաներն վաճառող-մանրավաճառ ը սղ.

ալյուր վաճառող-ալրավաճառ յու>ը

մեզու բուծող-մեղվաբույծ ու >վ

նուշի ծառ-նշենի ու >ը

փոքրիկ շուն-շնիկ ու >ը

սուտ ասել -ստել ու >ը

գ

հոգի խռովող-հոգեխռով ի >ե

կեսի բաժանել- կիսել ե>ի

էշի տեր-իշատեր է>ի

վեպ գրող-վիպագիր ե>ի

սունկ սիրող-սնկասեր ու >ը

լուր բերող-լրաբեր ու >ը

գույժ հաղորդող-գուժկան ույ>ու

ապակու մշակմամբ զբաղվող-ապակեգործ ի >ե

խորհուրդ տվող-խորհրդատու ու >ը

գիր բերող-գրաբեր ի >ը

ե

տուն շինող-տնաշեն ու >ը

բեռ կրող-բեռնակիր ը >ի

գնդի կեսը-կիսագունդ ե>ի

սուր միտք ունեցող-սրամիտ ու >ը

զենքերը կրող-զինակիր ե>ի

ձուկ կուլ տվող-ձկնկուլ ու >ը

ցույց տալու փայտ — ցուցափայտ ույ>ու

պանիր ուտող-պանրակեր ի>ը

հույս տվող-հուսատու ույ>ու

վերին հարկ-վերնահարկ ի >ը

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: